HORYMÍR

Mužské křestní jméno.
Původ: české j. z 16. století, považované za symbolické
Význam: Horymír se snažil o smír s horníky
Domácky: Horymírek, Horyna, Horek, Horouš(ek)
Svátek: 29. února
358. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 206 mužů
počet v roce 2014 – 167 mužů

LUMÍR

Mužské křestní jméno.
Původ: nové české j., známé z 19. století z rukopisu královédvorského (patrně vymyšleno autorem),
lze je snad považovat i za zkráceninu j. Lubomír
Význam: mírumilovný
Domácky: Lumírek, Lumek, Lumča, Míra, Mirek
Svátek: 28. února
98. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 3.906 mužů
počet v roce 2014 – 3.584 mužů

ALEXANDR

Mužské křestní jméno.
Původ: řecký (z řec. Alexandros)
Význam: obránce mužů
Domácky: Alex, Alek, Ala, Saša Lexa, Saška, Sašenka
Svátek: 27. února
88. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 5.119 mužů
počet v roce 2014 – 6.245 mužů

DOROTA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký (řec. Dórothea)
Význam: boží dar
Domácky: Dori, Dorka, Dorča, Dorlal, Dorin(k)a, Dornička, Dorotka
Svátek: 26. února
230. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.099 žen
počet v roce 2014 – 1.678 žen

LILIANA

Ženské křestní jméno.
Původ: rozšířené prostřednictvím angličtiny, vykládá se buď jako odvozenina j. Alžběta (Elizabeth) nebo jako jméno latinského původu (z lat. lilium)
Význam: název květiny lilie (symbol čistoty)
Domácky: Lila, Lilka, Lilinka, Lili, Lian(k)a
Svátek: 25. únor
355. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 322 žen
počet v roce 2014 – 1.705 žen

MATĚJ

Mužské křestní jméno.
Původ: variantou je Matyáš, osamostatnělou domáckou podobou je Mates
hebrejský (z hebr. Mattithjáh)
Význam: dar boží
Domácky: Máťa, Matějek, Matějí(če)k, Matouš(ek), Matys, Matýsek
Svátek: 24. února
297. místo v četnosti
počet v roce 2014 – 35.349 mužů

SVATOPLUK

Mužské křestní jméno.
Původ: slovanský
Význam: silný v plucích (ve vojenském lidu), silný, silný v dobru, tj. svatý
Domácky: Sváťa, Svaťka, Svatí(če)k, Svatek
Svátek: 23. února
95. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 4.327 mužů
počet v roce 2014 – 3.799 mužů

PETR

Mužské křestní jméno.
Původ: řecký (z řec. petros, což je překlad aramejského képhá)
Význam: skála, popř. skalák, skálopevný
Domácky: Péťa, Peťka, Peťul(k)a, Petří(če)k, Petras, Petran, Petřín, Petunk(k)a, Petřica, Peťura, Peťour(ek), Petrouš(ek)
Svátek: 22. února
3. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 272.837 mužů
počet v roce 2014 – 272.710 mužů

LENKA

Ženské křestní jméno.
Původ: Buď se jedná o domáckou variantu jména Helena, které má řecký původ ve slově světlo nebo pochodeň (srovnejte s Helios), nebo o zkrácenou verzi jména Magdalena – jména odvozeného od biblického místa Magdala (aramejská magdala – věž)
Domácky: Léňa, Lenča, Leni(čka), Lenuš(ka), Lenďa, Leník, Lendul(k)a, Lendule, Levandule, Leňule, Lenice, Lenuša, Lenin(ka), Lenora, Leňousek, Lenušák, Leňour(ek), Lenčička, Lenčinka, Lendeš, Leňásek
Svátek: 21. února
7. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 116.662 žen
počet v roce 2014 – 118.881 žen

OLDŘICH

Mužské křestní jméno.
Původ: osamostatnělou zkráceninou je Olin, německé j. (staroněmec. Uodalrích)
Význam: vládce domu, vládnoucí (bohatým) dědičným statkem
Domácky: Ol(d)a, Olouš(ek), Oldříšek, Ole(če)k, Olík, Oldra, Olinek
Svátek: 20. února
34. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 31.602 mužů
počet v roce 2014 – 25.327 mužů