PAVLÍNA

Ženské křestní jméno.
Původ: latinský, ženská podoba k Pavel
Význam: malá, přeneseně skromná, nepatrná
Domácky: Pavluška, Pavlínka, Pavka, Pája, Pajda, Pájinka, Pavluše, Paola, Pavča, Pavli, Pavlas, Pavlice, Pavlička, Pavlík, Pavlák, Pavlínice, Pavlísek, Pavlous, Pavluna
Svátek: 31. srpna
47. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 35.656 žen
počet v roce 2014 – 35.861 žen

VLADĚNA

Ženské křestní jméno.
Původ: slovanský, zkrácenina j. začínajíchích na Vlad- (Vladislava, Vladimíra)
Význam: ta, která vládne, vládkyně
Domácky: Vlada, Vladka, Vlaďka, Vladuna, Vladěnka, Vladuše, Vldanka, Dana, Vladuška
Svátek: 30.srpna
284. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 562 žen
počet v roce 2014 – 583 žen

EVELÍNA

Ženské křestní jméno.
Původ: keltský (Eibhlin)
Význam: radost, popř. světlo nebo lesní ořech
Domácky: Evka, Evča, Evelka, Evelínka, Linka, Evulka, Evulice, Linuška
Svátek: 29.srpna
548. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 178 žen
počet v roce 2014 – 681 žen

AUGUSTÝN

Mužské křestní jméno.
Původ: latinský (Augustus)
Význam:vznešený, majestátní
Domácky: Gusta, Gustíček, Augustek, Augustýnek
Svátek: 28.srpna
počet v roce 2010 – 9 mužů
počet v roce 2014 – 18 mužů

OTAKAR

Mužské křestní jméno.
Původ: německý (z něm. Odowakar)
Význam: majetek střežící (hlídající)
Domácky: Otka, Otíček, Otakárek, Otánek, Otoušek
Svátek: 27.srpna
73. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 7.986 mužů
počet v roce 2014 – 6.537 mužů

LUDĚK

Mužské křestní jméno.
Původ: česká domácká podoba (germánského)Ludvík
Význam: slavný válečník, proslavený v boji
Domácky: Luděček, Ludík, Luďa, Ludi, Luďko
Svátek: 26.srpna
53. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 15.993 mužů
počet v roce 2014 – 15.322 mužů

RADIM

Mužské křestní jméno.
Původ: slovanský, považované za zkráceninu j. Radimír
Význam: ten, kdo má rád mír(svět), radostný, radující se
Domácky: Ráďa, Radimek, Radík, Radek, Radoušek
Svátek: 25.srpna
48. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 18.605 mužů
počet v roce 2014 – 20.268 mužů

BARTOLOMĚJ

Mužské křestní jméno.
Původ: biblické jméno, aramejského původu (z bar Talmai)
Význam: syn Talmajův, tj. zbrázděného nebo též jako oráč, popř. bojovný syn
Domácky: Barty, Bárta, Bartoš, Bartík, Brtůněk, Bartoň
Svátek: 24.srpna
315. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 280 mužů
počet v roce 2014 – 712 mužů

SANDRA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký, z italštiny rozšéřená osamostatnělá domácká podoba
Význam: ochránkyně mužů
Domácky: Sandy, Sanda, Sandřička, Sandruška
Svátek: 23.srpna
133. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 3.893žen
počet v roce 2014 – 5.348 žen

BOHUSLAV

Mužské křestní jméno.
Původ: slovanský
Význam: budiž bohu sláva
Domácky: Bohoušek, Bohun, Boža, Božek, Slav, Sláva, Slávek, Sláveček, Bohuslávek
Svátek: 22.srpna
54. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 15.968 mužů
počet v roce 2014 – 12.559 mužů