BRIGITA

Ženské křestní jméno.
Původ: keltský
V překladu: „mocná, silná, vysoká“
domácky: Brigitka, Bita, Rita, Brita, Gita
Svátek 21. října
197. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.517 žen
počet v roce 2014 – 1.415 žen

VENDELÍN

Mužské křestní jméno.
Buď domácká podoba jména Václav („více slavný“)
nebo zdrobnělina německého Wende (označdní pro polabské Slovany – „Slovánek“)
domácky: Venda, Venoušek, Véna, Vendel, Vendelínek
Svátek 20. října
332.místo v četnosti
počet v roce 2006 – 253 mužů
počet v roce 2014 – 372 mužů

MICHAELA

Ženské křestní jméno.
Původ: hebrejský
V překladu: „kdo (je) jako bůh, podobný bohu“
domácky: Micha(e)lka, Míša, Míšenka, Mišák, Mušule, Mušulka, Miška
Svátek 19. října
19. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 74.652 žen
počet v roce 2014 – 77.982 žen

LUKÁŠ

Mužské křestní jméno.
Původ:  latinský
Znamená: „Lukánec, pocházející z Lukánie“(Lucania byla krajina v jížní Itálii).
Domácky:  Lukášek, Luk, Lukša, Lukeš, Lukšík, Lukoušek
Svátek 18. října
17. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 85.974 mužů
počet v roce 2014 – 100.158 mužů

HEDVIKA

Ženské křestní jméno.
Osamostatnělou zkráceninou je Heda.
Původ: germánský (staroněm.Haduwig)
V překladu: „vítězící v boji“
domácky: Hedka, Hedva, Hedvička, Hedvuš, Hedinka
Svátek 17. října
97. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 7.708 žen
počet v roce 2014 – 6.010 žen

HAVEL

Mužské křestní jméno.
Původ: latinský
Znamená: „obyvatel Galie“ (Galie je v překladu zemí kohouta)
domácky: Háva, Havelek, Havlí, Havlíček
Svátek 16. října
1048. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 29 mužů
počet v roce 2014 – 27 mužů

TEREZA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký a nejasného významu
Nejčastěji se spojuje s názvem ostrovů Thera nebo Therasia a vykládá se jako pocházející z ostrova.
Základ slova někteří vykládají z řečtiny (z téresis) jako záštita, ochrana
popř. (z theros) jako – léto, horko, vedro
domácky: Tea, Tera, Terka, Terča, Tetezka, Teruška, Tery
Svátek 15. října
22. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 67.161 žen
počet v roce 2014 – 79.812 žen

AGÁTA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký (agathé)
V překladu: Dobrá, laskavá
domácky: Aga, Agi(na), Agička, Agátka
Svátek 14. října
423. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 289 žen
počet v roce 2014 – 2.959 žen

RENÁTA

Ženské křestní jméno.
Původ: latinský (renata)
V překladu: znovuzrozená, obrozená
domácky: Rena, Renka, Renča, Renda, Renátka, Reník, Réňa
Svátek 13. října
48. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 31.099 žen
počet v roce 2014 – 16.041 žen

MARCEL

Mužské křestní jméno.
Původ:  z latinského Marcellus tj. zdrobnělina jména Marek
V překladu: „malý bojovník“
domácky: Marci, Marcelek, Marek, Celda
Svátek 12. října
71. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 8.867 mužů
počet v roce 2014 – 8.721 mužů