MAGDALÉNA

Ženské křestní jméno.
Původ: hebrejský
Význam: magdalská, pocházející z Magdaly (Magdala bylo městečko na břehu Genezaretského jezera, původní aramejské magdala znamená věž)
Domácky: Magda, Magdička, Magdinka, Magdalénka, Majdalénka, Majdalena, Madleka, Madla, Majda, Majča
Svátek: 22.července
počet v roce 2010 – 7.189 žen
počet v roce 2014 – 8.356 žen