PATRICIE

Ženské křestní jméno.
Původ: latinský, ženská podoba k Patrik
Význam: patricijský, urozený, šlechetný, mající otce
Domácky: Pat, Patty, Páťa, Patynka, Patinka, Patrička
Svátek: 2.července
180. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.719 žen
počet v roce 2014 – 3.231 žen