KVIDO

Mužské křestní jméno.
Původ: patrně staroněmeckého původu, rozšířené prostřednictvím románských jazyků
Význam: lesní, (pocházející) z lesa; někdy se odvozuje též z latiny (vitus) vykládá se jako živý, veselý
Domácky: Kvidek, Kvidoš(ek), Kvidonek
Svátek: 31. března
659. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 63 mužů
počet v roce 2014 – 152 mužů

ARNOŠT

Mužské křestní jméno.
Původ: německý (ze staroněm. ernust)
Význam: čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj
Domácky: Arno, Arne, Arka, Arnoštek, Nošt(a)
Svátek: 30. března
90. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 4.981 mužů
počet v roce 2014 – 3.970 mužů

TAŤÁNA

Ženské křestní jméno.
Původ: z ruštiny přejaté jméno, patrně latinského původu
Význam: vykládá se jako náležející do (starořímského) rodu Tatiů. Někdy se též odvozuje z řečtiny (z řec. tattó) s významem ustanovovat, rozdělovat
Domácky: Táňa, Táňka, Tánička, Tánin(k)a, Taťánka
Svátek: 29. března
118. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 4.777 žen
počet v roce 2014 – 4.970 žen

SOŇA

Ženské křestní jméno.
Původ: ruská domácká podoba (z řečtiny pocházejícího) jména Žofie (rus. Sofija)
Význam: moudrá, moudrost
Domácky: Soňka, Sonča, Soni(čka), Sonin(k)a, Sonice, Soňuše
Svátek: 28. března
68. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 19.431 žen
počet v roce 2014 – 19.091 žen

DITA

Ženské křestní jméno.
Původ: stejně znějící podoba dvou osamostatnělých zkrácenin jmen různého původu
hebrejského j. Judita, tj. židovka
germánských jmen Dietlind, Dietmund, tj. začínajících na Diet- s významem lid
Domácky: Ditka, Dituš(ka), Ditun(k)a, Ditička
Svátek: 27. března
118. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 4.952 žen
počet v roce 2014 – 5.161 žen

EMANUEL

Mužské křestní jméno.
Původ: hebrejský (z hebr. Immánúél)
Význam: bůh s námi
Domácky: Eman, Emánek, Manek, Manouš(ek)
Svátek: 26. března
138. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.758 mužů
počet v roce 2014 – 1.285 mužů

MARIÁN

Mužské křestní jméno.
Původ: zkrácenina latinského j. Marianus
Význam: náležející k římskému rodu Mariů
Domácky: Mariánek, Mário, Marouš(ek), Marek
Svátek: 25. března
114. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 3.015 mužů
počet v roce 2014 – 2.503 mužů

GABRIEL

Mužské křestní jméno.
Původ: hebrejský (z hebr. gabri él)
Význam: bůh je silný, popř. bůh je moje síla nebo muž(hrdina) boží
Domácky: Gába, Gabi, Gabek, Riel, Gabrielek
Svátek: 24. března
150. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.427 mužů
počet v roce 2014 – 1.693 mužů

IVONA

Ženské křestní jméno.
Původ: ženská podoba k Iva (franc. Yvon nebo Yves)
Význam: tisový luk, popř. válečník ozbrojený tisovým lukem
Domácky: Ivonka, Ivuš(ka), Iva, Ivonin(k)a
Svátek: 23. března
168. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 2.140 žen
počet v roce 2014 – 4.240 žen

LEONA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký, ženská podoba k Leon
Význam: tj. Lev
Domácky:Lea, Leonka, Lenka, Leuška, Leonička, Lejka
Svátek: 22. března
108. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 5.575 žen
počet v roce 2014 – 6.864 žen