DOROTA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký (řec. Dórothea)
Význam: boží dar
Domácky: Dori, Dorka, Dorča, Dorlal, Dorin(k)a, Dornička, Dorotka
Svátek: 26. února
230. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.099 žen
počet v roce 2014 – 1.678 žen