LJUBA

Ženské křestní jméno.
Původ: slovanský, pochází ze základu ľub
Význam: láska, což je překlad řeckého jména Charitas
Domácky: Ljubka, Luba, Ljubuš(ka), L(j)ubička, Ljubin(k)a
Svátek: 16. února
307. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 448 žen
počet v roce 2014 – 401 žen