JIŘINA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký (ženská podoba k Jiří)
Význam: což znamená zemědělec, rolník
Domácky: Jířa, Jirka, Jiřka, Jiřinka, Jirča, Jiruška, Jirenka
Svátek: 15. února
19. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 76.979 žen
počet v roce 2014 – 58.393 žen