BOŽENA

Ženské křestní jméno.
Původ: český
Význam: bohem (popř. darem, údělem) obdařená nebo blahoslavená
Domácky: Bóža, Božka, Božda, Božička, Boženka, Bobin(k)a, Bonka
Svátek: 11. února
28. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 54.563 žen
počet v roce 2014 – 43.364 žen