APOLENA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký (z řec. Apollonios)
Význam: náležející (zasvěcená) bohu Apollonovi (bůh slunce), světlodárná
Domácky: Apola, Apolka, Apolenka, Lenka,Poli, Polka, Lena
Svátek: 9. února
459. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 249 žen
počet v roce 2014 – 540 žen