HYNEK

Mužské křestní jméno.
Původ: české jméno, vzniklo zčeštěním německého jména Heinrich (Jindřich)
na základě zvukové podoby s počátkem španělského Inigo (Ignác) se Hynek považoval za                    českou podobu jména Ignác
Význam: vládce domu
Domácky: Hynda, Hynďa, Hyneček, Hynouš(ek)
Svátek: 1. února
30. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.026 mužů
počet v roce 2014 – 4.531 mužů