MARIKA

Ženské křestní jméno.
Původ: maďarská domácká podoba jména Marie
Domácky: Marička, Marka, Márinka, Mara, Mája, Májina, Maruna, Majčinka
Svátek: 31. ledna
169. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.931 žen
počet v roce 2014 – 2.304 žen

ROBIN

Mužské křestní jméno.
Původ: starogermánský, jde o osamostatněnou domácí variantu jména Robert, potažmo Rupert a Ruprecht.
Význam: skvělý, slávou ozářený, skvělé pověsti
Domácky: Roby, Robík, Robíček, Robinek
Svátek: 30. ledna
103. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 3.779 mužů
počet v roce 2014 – 5.335 mužů

ZDISLAVA

Ženské křestní jméno.
Původ: slovanský
Význam: zde slavný, popř. vytvořil (udělal) slávu
Domácky: Zdiša, Zdiška, Iška, Slávka
Svátek: 29. ledna
268. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 889 žen
počet v roce 2014 – 863 žen

OTÝLIE

Ženské křestní jméno.
Původ: německý
Význam: ženská podoba mužského jména Otto, to je zkrácenou domácí podobou jmen začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otakar, Otfried aj). Německé „ot” se přitom překládá jako majetek, blahobyt, štěstí
Domácky: Ot(k)a, Otylka, Otina, Otuš(ka), Tyl(k)a
Svátek: 28. ledna
726. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 55 žen
počet v roce 2014 – 40 žen

INGRID

Ženské křestní jméno.
Původ: severský (asi z Ingerid)
Význam: jezdkyně boha Ing(w)a
Domácky: Ingridka, Inga, Inguš(ka), Inen(k)a
Svátek: 27. ledna
150. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 2.821 žen
počet v roce 2014 – 2.642 žen