SILVESTER

Mužské křestní jméno.
Původ: latinský (z lat. silva – „les“)
Význam: „lesní, z lesa“
Domácky: Sil(va), Silvouš(ek), Silvek, Silvík
Svátek: 31. prosince
598. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 98 mužů
počet v roce 2014 – 62 mužů

DAVID

Mužské křestní jméno.
Původ: biblické j. patrně hebrejského původu
Význam: nejasný, nejčastěji se spojuje s hebr. dód a vykládá se jako „miláček“
Domácky: Davídek, Davča, Davek, Davy, Dóda, Videk
Svátek: 30. prosince
18. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 88.878 mužů
počet v roce 2014 – 98.323 mužů

JUDITA

Ženské křestní jméno.
Původ: biblické j. hebrejského původu (z hebr. Jedúdíth)
Význam: „židovka, žena z Judeje“
Domácky: Juta, Jutka, Juda, Judy, Juditka, Dita, Ditkuška
Svátek: 29. prosince
214. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.072 žen
počet v roce 2014 – 1.059 žen

BOHUMILA

Ženské křestní jméno.
Původ: slovanský, obdoba původem řeckého j. Teofila, ženská podoba k Bohumil
Význam: „milá bohu“
Domácky: Bohun(k)a, Bohuška, Bohuše, Božka, Bóža, Míla, Milka, Bohumilka
Svátek: 28. prosince
84. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 11.624 žen
počet v roce 2014 – 9.592 žen

ŽANETA

Ženské křestní jméno.
Původ: dříve byla samostatně užívána i zkrácenina Žanda, z francouzštiny přejatá (zprvu zdrobnělá) původem hebrejského jména Jan (frac. Jeanne)
Význam: „bůh je milostivý“
Domácky: Žanda, Žan(k)a, Žáňa, Žaža, Žanetka, Žanča, Žaninka, Žažulka
Svátek: 27. prosince
93. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 8.050 žen
počet v roce 2014 – 8.976 žen

ŠTĚPÁN

Mužské křestní jméno.
Původ: řecký (řec. Stephanos)
Význam: „věnec, koruna, čest“, přeneseně „ověnčený, věncem korunovaný; vítěz“,
Domácky: Štěp(k)a, Štěpík, Štěpa, Štěpánek, Štěpek, Štěpoušek, Štefi
Svátek: 26. prosince
59. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 14.123 mužů
počet v roce 2014 – 22.273 mužů

EVA

Ženské křestní jméno.
Původ: hebrejský
Význam: znamená „živá“, přeneseně „životodárná, matka života“
Domácky: Evka, Evča, Evi(na), Evička, Evuš(ka), Evul(k)a, Evčí, Evoun, Evík, Evinka
Svátek: 24. prosince
3. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 161.700 žen
počet v roce 2014 – 154.570 žen

ADAM

Mužské křestní jméno.
Původ: hebrejský
Význam: vykládá se jako „člověk, pozemšťan, z červené hlíny“
Domácky: Áda, Adík, Adouš, Adoušek, Adek, Adámek
Svátek: 24. prosince
40. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 28.054 mužů
počet v roce 2014 – 43.783 mužů

VLASTA

Ženské křestní jméno.
Původ: slovanský
Znamená: „vlast“ , původně „majetek, moc, vládu“
Domácky: Vlasťa, Vlastička, Vlastinka, Vlastík, Vlasktuška
Svátek: 23. prosince
24. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 64.769 žen
počet v roce 2014 – 44.601 žen

ŠIMON

Mužské křestní jméno.
Původ: hebrejský
Význam: „slyšící, naslouchající“
Domácky: Šimonek, Šimek, Šimůnek, Šimeček, Šimča, Šimsa
Svátek: 22.prosince
81. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 6.956 mužů
počet v roce 2014 – 15.113 mužů