LIBĚNA

Ženské křestní jméno.
Původ: slovanský
Význam: „libá“, tedy „milá, příjemná“ či „přívětivá“
Domácky: Líba, Libka, Liběnka, Libuška
Svátek: 6. listopadu
266. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 643 žen
počet v roce 2014 – 598 žen