ŠTĚPÁNKA

Ženské křestní jméno.
Původ: řecký
V překladu: „věnec, věncem korunovaný, vítěz“
domácky: Štěpka, Štěpi, Štěpuš, Štěpuška, Štěpulka, Štěpnička, Štefka
Svátek 31. října
82. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 12.256 žen
počet v roce 2014 – 12.239 žen

TADEÁŠ

Mužské křestní jméno.
Původ:  patrně hebrejský (asi z hebr. Taddai)
Význam: nejasný, nejčastěji si vykládá jako „chytrý, rozumný“ nebo „smělý, odvážný“
Domácky:  Tad, Tadek, Tadeášek, Tady, Tadík
Svátek 30. října
105. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 3.452 mužů
počet v roce 2014 – 7.919 mužů

SILVIE

Ženské křestní jméno.
pravopisnou variantou je Sylvie
Původ: latinský (z lat. silva  – „les“)
Znamená: „žena z lesa, lesní žínka“
domácky: Silva, Silvi, Síva, Silvička, Silvuška, Silvinka, Sisinka
Svátek 29. října
100. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 7.323 žen
počet v roce 2014 – 7.758 žen

ALFRÉD

Mužské křestní jméno.
Původ:  anglický (ze staroangl. Aelfraed)
Znamená: „moudrý rádce (s pomocí elfů, nadpřirozených sil)“
Domácky:  Alfa, Fred, Fredy, Fery, Fredík, Alfrédek
Svátek 28. října
počet v roce 2014 – 491 mužů

ŠARLOTA

Ženské křestní jméno.
Původ: francouzský
Zastarale psáno Charlota
přejatá osamosttnělá zdrobnělina jména Karla
Znamená: „svobodný“
domácky: Šarla, Šarlotka, Šarlinka, Lotka
Svátek 27. října
252. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 715 žen
počet v roce 2014 – 1.571 žen

ERIK

Mužské křestní jméno.
Skandinávské jméno, germánského původu.
Znamená: „všemocný, ctihodný, vážený vládce“
domácky: Eriček, Erišek, Era, Erka, Riki
Svátek 26. října
99. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 3.882 mužů
počet v roce 2014 – 5.293 mužů

BEÁTA

Ženské křestní jméno.
Původ: latinský
Znamená: „blažená, šťastná“
Českou obdobou jména je Blažena.
domácky: Bea, Beátka, Beatina, Betka, Betina
Svátek 25. října
225. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 1.187 žen
počet v roce 2014 – 2.641 žen

NINA

Ženské křestní jméno.
Původ: patrně řecký – z řeckého Ninos, což je jméno zakladatele asyrského státu
někdy se spojuje i se špněl. niňos – „dítě, panenka“
domácky: Ninka, Ninečka, Ninuška, Ninča, Ninočka
Svátek 24. října
166. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 2.010 žen
počet v roce 2014 – 3.181 žen

TEODOR

Mužské křestní jméno.
Osamostatnělými zkráceninami jsou Teo, Theo
Původ: řecký
Znamená: „boží dar, bohem darovaný“
domácky: Teo, Tedy, Todor, Dorek, Dory
Svátek 23. října
254. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 463 mužů
počet v roce 2014 – 967 mužů

SABINA

Ženské křestní jméno.
Původ: latinský
Znamená: „Sabiňanka“ (pocházející ze staroitalského kmene Sabinů).
Původní význam se někdy vykládá jako „lidé svoji“.
domácky: Sába, Sabinka, Sabuška, Sabča, Sabka, Ina
Svátek 22. října
105. místo v četnosti
počet v roce 2006 – 5.952 žen
počet v roce 2014 – 10.373 žen